Pierwsze zebranie w nowym roku - rada osiedla Tatrzańskie

Rada osiedla Tatrzańskie zebrała się po raz pierwszy w nowym roku. Dysponując budżetem około 20 tysięcy złotych zachęca do składania wniosków o dofinansowanie organizacji działających na rzecz mieszkańców. Termin upływa 25 lutego.

Podsumowanie zebrania z dnia 7 stycznia 2019 roku dostępne jest na stronie rady osiedla - OsiedleTatrzanskie.pl. W zebraniu, poza mieszkańcami, strażą miejską i radnymi rady osiedla, uczetniczyli również bydgoscy radni: Justyna Polasik, Katarzyna Zwierzchowska, Andrzej Młyński (będący również przewodniczącym rady osiedla).

Na spotkaniu rozgorzała burzliwa dyskusja na tematy w większości dotyczące bezpieczeństwa w ruchu ulicznym i  miejskich inwestycji. Znalazły się wśród nich: skrzyżowanie Pelplińska / Orląt Lwowskich / Lawinowa, oświetlenie i utwardzenie ulicy Bieszczadzkiej, drogi dla rowerów, czy chociażby zagospodarowanie terenów po SP nr 9 przy ulicy Tatrzańskiej.

Ważną informacją z zebrania jest również możliwość otrzymania dofinansowania z jej budżetu. Jak możemy przeczytać w uchwale rady osiedla zamieszczonej na jej stronie internetowej:

Osoby lub organizacje starające się o dofinansowanie swojej działalności ze środków Rady Osiedla Tatrzańskie zobowiązane są do dostarczenia do Rady Osiedla wniosku zawierającego przynajmniej:
1. Imię i nazwisko osoby wnioskującej lub nazwę instytucji.
2. Wysokość środków, o które składany jest wniosek.
3. Cel na który miałyby być wykorzystane środki.
4. Przewidywaną ilość beneficjentów.
 

Wniosk przyjmowane będą przez radę do dnia 25 lutego 2019 roku włącznie pod adresem kontakt@osiedletatrzanskie.pl, na zebraniu rady osiedla 4 lutego, lub na adres korespondencyjny rady: ul. Taterników 3/30, 85-794 Bydgoszcz.

Decyzja o przyznaniu środków zapadnie na zebraniu rady osiedla 4 marca 2019 roku.

Dodaj komentarz