Remont fordońskiej synagogi

Zabytkowa synagoga w Fordonie została ujęta w Gminnym Programie Rewitalizacji. Umożliwi to pozyskanie unijnego dofinansowania na remont. Projekt dotyczący renowacji fordońskiej synagogi i adaptacji budynku na cele kulturalne został zgłoszony przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wniosek dotyczy remontu wnętrza budynku, odnowienia okien, zakup wyposażenia i dalsze porządkowanie otoczenia. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 4 mln 400 tys. zł, z czego 800 tys. zł przekaże miasto ze swojej puli środków unijnych na rewitalizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Odrobina historii...

Szacuje się, że budynek synagogi został wzniesiony około 1830 roku. Przez lata służył mieszkającym w Fordonie Żydom, którzy stanowili wówczas zdecydowaną większość mieszkańców miasta. W trakcie II Wojny Światowej w budynku synagogi mieścił się magazyn, natomiast po wojnie funkcjonowało w nim kino (najpierw "Robotnik", później "Wisła"), które zostało zlikwidowane w 1988 roku. Budynek, będąc w posiadaniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego niszczał przez lata. W 2005 roku budynek przeszedł w posiadanie Fundacji Kultury "Yakiza", aż ostatecznie w 2013 roku właścicielem została Fundacja dla UKW.

Ariel Zwoliński

Zdjęcie: bydgoszcz.pl

Dodaj komentarz