Wyniki weryfikacji Budżetu Obywatelskiego 2018

Od 1. października rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie projekty mają szansę zostać wybrane?

Miasto przeznaczyło 13,3 miliona złotych na projekty w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, z czego 3,3 miliona na projekty dotyczące więcej niż jednego osiedla (tzw. "ponadosiedlowe"), natomiast 2,3 miliona na projekty dotyczące pięciu fordońskich osiedli.

Limity dla poszczególnych osiedli:

  • Nowy Fordon 894 316 zł
  • Stary Fordon 455 422 zł
  • Tatrzańskie 656 355 zł
  • Tereny Nadwiślańskie 192 859 zł
  • Brdyujście 121 929 zł

Dodatkowo wartość pojedynczej inwestycji nie może przekroczyć 75% kwoty przeznaczonej na osiedle.

Duże rozdrobnienie budżetu w połączeniu z relatywnie wysokimi kosztami inwestycji powodują, iż większość projektów na przestrzeni lat stanowiły place zabaw czy siłownie. Coraz więcej jest też zgłoszeń odnośnie utwardzania ulic, czy też napraw chodników. Są opinie, iż takie projekty należą do podstawowych zadań miasta i nie powinny być finansowane z tych środków, niemniej wieloletnie niedoinwestowanie podstawowej infrastruktury motywuje mieszkańców by zgłaszać i głosować również na tego typu inwestycje.

Zgłoszono tylko dwa projekty ponadosiedlowe na terenie Fordonu: wielofunkcyjny balon sportowy przy XV LO przy ulicy Augusta Emila Fieldorfa "Nila", oraz doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego na Brdyujściu. Niestety, pomimo iż najwięcej środków na pojedynczy projekt może być przekazane z tej części budżetu, nie było dużego zainteresowania ze strony mieszkańców Fordonu. Być może elementem, który przesądził, jest wymóg posiadania aprobaty trzech rad osiedli, by takowy projekt został wzięty pod uwagę.

Weryfikacja projektów, potem głosowanie

Głosowanie na projekty ma się  rozpocząć 1. października, tymczasem ogłoszono wyniki weryfikacji projektów. Z 72 projektów zgłoszonych dla Fordońskich osiedli, 20 przeszło weryfikację, podczas gdy 30 wymaga zmian w projekcie lub dodatkowego sprawdzanie, natomiast 24 zostały już odrzucone. Jedną z częstych przyczyn odrzucenia projektów jest planowanie ich na działkach nienależących do miasta lub dzierżawionych innym podmiotom.

Weryfikacja projektów
Weryfikacja:

Do
spr.*

Do
zmian**

Nega-
tywna
Pozy-
tywna
Suma
Brdyujście   4     4
Nowy Fordon 1 6 9 11 27
Stary Fordon 1 6 1 2 10
Tatrzańskie 1 8 7 6 22

Tereny
Nadwiślańskie

  3 7 1 11
Suma 3 27 24 20 74

* Do spr. - projekty do dalszej weryfikacji przez jednostki Urzędu Miasta.

** Do zmian - konieczne jest wprowadzenie zmian do projektu, by mógł być uwzględniony w głosowaniu.

Projekty do głosowania

Poniższe projekty są na chwilę obecną zatwierdzone do wzięcia udziału w głosowaniu, w wyniku którego część zostanie wybrana do realizacji. Lista będzie uzupełniana, gdy zapadnie decyzja o pozostałych 30 projektach do dalszej weryfikacji. Jak pokazuje przykład wieży widokowej, która wygrała w 2017 roku, zdobyte głosy nie dają gwarancji szybkiego wykonania inwestycji. Opisy przygotowane przez autorów projektów.

Nowy Fordon

Budowa zatok postojowych w obrębie drogi miejskiej ul. Monte Cassino

Przebudowa pasa drogowego wzdłuż nieruchomości Monte Cassino 4 i 5 oraz 6 celem stworzenia zatok postojowych dla bieżącej jezdni manewrowej z uwagi na aktualny brak miejsc postojowych i panujący obecnie przerost ilości pojazdów wobec niewystarczającej infrastruktury drogowej.

Park rekreacyjnosportowy przy ulicy Trybowskiego i Sybiraków – część II

Dokończenie parku rekreacyjnosportowego: doposażenie placu zabaw, ławki, stoły do gry w szachy i tenisa stołowego, boisko z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki i piłki ręcznej, oświetlenie i ogrodzenie terenu, wiata drewniana, stojaki rowerowe, trawnik, kamera monitoringu Załączniki: https://goo.gl/iRQ7JB

Plac zabaw i do street workoutu, tablica edukacyjna-w Parku Młodych Olimpijczyków

„Park Małych Olimpijczyków” uwzględniający plac zabaw i do street workoutu, tablice edukacyjna dot historii Bydgoskich Olimpijczyków oraz dodatkowo stojaki na rowery, ławki i miejsce do rozgrzewek dla osób uprawiających Nordic Walking, bieganie (sąsiedztwo lasku). W zasięgu ul Kaliskiego, Andersa/Szlakowa, Igrzyskowa, Strzeleckiego, Bydgoskich Olimpijczyków brakuje ogólnodostępnego placu zabaw. Tablica dodałaby aspekt edukacyjny.

Budowa monitoringu miejskiego (jeden punkt)

Instalacja kamery, w ramach monitoringu miejskiego (jeden punkt); lokalizacja jak wyżej - punkt na styku ulicy Zurna i ulicy Skarżyńskiego - w sąsiedztwie ogromnego ruchu samochodowego, komunikacji publicznej i pieszego - liczne punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne, w sąsiedztwie Kościół (parafia pw. św. Mateusza)

Remont dróg rowerowych. Usunięcie progów na chodnikach

Drogi rowerowe i chodniki na ul. Twardzickiego w Fordonie. naprawa nawierzchni pozostałych.

Plac rekreacyjny osiedle Bajka Nowy Fordon

Budowa siłowni plenerowej na terenie szkoły.

Dodatkowe parkingi dla mieszkańców

Budowa miejsc parkingowych w drogowym na terenie miejskim. Realizacja do kwoty przeznaczonej na projekt. Przynajmniej jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Nowy skatepark przy ul. Piwnika Ponurego

Projekt przewiduje stworzenie profesjonalnego, betonowego skateparku dla deskorolkowców, rolkarzy i innych użytkowników. Obiekt powinien spełniać oczekiwania początkujących jak i tych bardziej zaawansowanych. koncepcja skateparku powinna powstać w porozumieniu z osobami ze środowiska sportów ekstremalnych. Nowoczesny powstały obiekt będzie największy tego typu w Bydgoszczy w technologii lanego betonu. Załączniki: https://goo.gl/H8DgDh

Realizacja pomnika Jeremiego Przybory

Wykonanie projektu-rzeźby przez artystę. Pomnik ma być upamiętnieniem osoby Przybory, który jako kilkunastoletni chłopiec mieszkał w rejonie osiedla Szybowników. Dodatkowo pomnik będzie centralną częścią skweru, którego realizacje przewiduje się pomiędzy bryłą Galerii Fordon a targowiskiem przy ul. Pelplińskiej. Będzie to z pewnością obok symbolu tzw. „mewek” kolejną marką Fordonu i miejscem chętnie odwiedzanym.

Doposażenie kina Jeremi projektor + serwer kinowy

Zakup i montaż projektora i serwera kina cyfrowego, umożliwiającego wyświetlanie filmów w formie cyfrowej preferowanej przez dystrybutorów. Oferta programowa i artystyczna kina zostanie wtedy poszerzona i uatrakcyjniona. Działalność kina jest skierowana do mieszkańców Fordonu oraz uczniów i studentów. Rozwój cyfryzacji wymusza konieczność modernizacji aparatury kinowej.. Załączniki: https://goo.gl/jQsMyX

Doposażenie sali widowiskowej ul. Piwnika Ponurego 10

Zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych, systemu odsłuchów monitorowych, zakup mikrofonów wokalnych i instrumentalnych wraz ze statywami i okablowaniem, zakup parawanu akustycznego, skrzyń typu case do przechowywania miksera i sterownika oświetlenia. Sprzęt uzupełni brakujące elementy nagłośnienia, umożliwi realizację koncertów, występów kabaretowych itp. Załączniki: https://goo.gl/Kk2mXG

Stary Fordon

Budowa skweru wypoczynkowo - rekreacyjnego

Dzięki programowi 5/6 sfinansowaliśmy budowę siłowni zewnętrznej, która cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Starego Fordonu, którzy jednak wielokrotnie zawracali uwagę, iż nie ma w pobliżu miejsca, gdzie można byłoby usiąść i odpocząć wraz z dziećmi w trakcie ćwiczeń. Proponujemy stworzenie wokół siłowni, w miejsce istniejącego obok nieużytku, skweru wypoczynkowego z trawnikiem, ław.

Strefa Aktywnej Rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 4 - dokończenie

Dokończenie realizacji projektu Strefy (BBO 2017) poprzez zmodernizowanie nawierzchni 22x15m na poliuretanową z wyrysowanym półboiskiem do piłki ręcznej/półkortem do tenisa ziemnego wraz z budową ścianki 17x2,5m do ćwiczeń/odbijania piłki z namalowaną siatką do tenisa i bramką do piłki ręcznej oraz wymianą nawierzchni bieżni 60m i skoczni w dal na poliuretanową. Strefa dostępna dla mieszkańców. Załączniki: https://goo.gl/aiJbPY

Tatrzańskie

Zakątek Juniora na skwerze Siła Ciszy Mariampola

Doposażenie istniejącego skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" przy ul. Tatrzańskiej w m.in. zestawy zabawowe, huśtawki, bujaki i piaskownicę, na nawierzchni bezpiecznej. Utworzenie miejsca dla zabaw dla juniorów, nasadzenie roślinności. Szczegółowy zakres prac ustalony na etapie ew. realizacji zadania w konsultacji z projektodawcą.

Budowa "Łąki miejskiej" na niezagospodarowanych terenach zielonych

Zagospodarowanie skweru zieleni ok 3,5 tys. metrów kwadratowych na łąkę miejską. Zadanie ma na celu wyrównanie terenu zasianie trawy i nasadzeniem drzew dla zachowania zacienienia. Dodatkowo przewidziane jest postawienie ogrodzenia, 3-4 drewnianych wiat oraz betonowych grilli, zapewnienie tego miejsca w wodę oraz śmietnik. Załączniki: https://goo.gl/yXo8pw

Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej na wyniesione. Jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym cześć kierujących nie respektuje zasady pierwszeństwa z prawej, a zdecydowana większość kierujących przekracza dozwoloną prędkość.

Remont dróg rowerowych. Usunięcie progów na chodnikach

Drogi rowerowe i chodniki na ul. Pelplińskiej w Fordonie. naprawa nawierzchni pozostałych.

Zieleń izolacyjna i boisko piaszczyste do badmintona lub siatkówki plażowej

Zieleń stanowiąca dokończenie zagospodarowania skweru i odizolowanie od sąsiedniej zabudowy oraz uzupełnienie wyposażenia o boisko do gry rekreacyjnej w piłkę siatkową lub badmintona, słupki przystosowane do zawieszenia siatki, siatka przynoszona przez mieszkańców , możliwa gra bez siatki, wymiary boiska niekoniecznie zgodne z zasadami, sugerowane przesunięcie stolików do gry w szachy.

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla osób niepełnosprawnych tak jak pod Góra Szybowników.

Tereny Nadwiślańskie

Nasadzenie krzewów i drzew wzdłuż ul. Andersa celem stworzenia bariery dźwiękochłonnej

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów (wysoki żywopłot przy ścieżce rowerowej) wzdłuż ul. gen. W. Andersa na długości odpowiadającej równoległej do niej ul. Gryfa Pomorskiego, celem wykonania bariery dźwiękochłonnej wygłuszającej hałas towarzyszący ruchowi samochodowemu i tramwajowemu dla mieszkańców pobliskich blokowisk uskarżających się na uciążliwości z tym związane.

Brdyujście

Niestety na chwilę obecną żaden z projektów nie jest zweryfikowany pozytywnie.

Zdjęcie: Bydgoski Budżet Obywatelski, źródło: www.bdgbo.pl

Comments

Submitted byAnonim (niezweryfikowany) on ndz., 23/09/2018 - 09:55

Fordon - trzeba się zmobilizować przy projektach ponadosiedlowych na balon sportowy i sprzęt wodny. W kupie siła!

Submitted byAnonim (niezweryfikowany) on pon., 24/09/2018 - 07:34

Brakuje też boiska do piłki nożnej dla dzieci przy Rataja, wszędzie tylko stoją znaki "zakaz gry w piłkę!"

Dodaj komentarz

Budżet obywatelski - artykuły

CZY STADION W FORDONIE BĘDZIE DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO? (O ILE W OGÓLE POWSTANIE…) 23 grudnia mają zakończyć się prace przy przebudowie stadionu na Piwnika Ponurego w Fordonie. Jak dotąd prace nie postępują zbyt wartko – wykonawca zaorał stary stadion, wysypał kilka kupek piachu i na koniec zakopał się w nim ciężkim sprzętem…
Trwa głosowanie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, zachęcamy do głosowania na projekty ponadosiedlowe dla Fordonu, oraz projekty dla poszczególnych osiedli.
Do 31. października trwa głosowanie na inwestycje, który będą zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosować można osobiście, lub przez internet. Zamieszczamy instrukcję, jak oddać swój głos.
Od 1. do 31 października trwać będzie głosowanie na projekty zatwierdzone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.