Reklama

Reklama na MiastoFordon.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupieniem reklamy, prześlij tekst lub grafikę na kontakt@miastofordon.pl

Koszt publikacji bannera reklamowego:

1 miesiąc - 9 złotych netto

6 miesięcy - 1 miesiąc za darmo - 45 złotych netto

12 miesięcy - 3 miesiące gratis - 81 złotych netto

 

Dla komitetów wyborczych w ramach kampanii wyborczej reklama do dnia wyborów: 5 złotych netto.

 

Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT.