Parking wielopoziomowy przy ul. GOPRu

Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż działki pod budowę parkingu.

Działka mieści się po zachodniej stronie ulicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pomiędzy sklepem meblowym a pawilonami. Za działkę o powierzchni 1780 metrów kwadratowych cena wywoławcza wynosi trochę ponad 693 tysięcy złotych brutto. Przetarg planowany jest 23 października 2018 roku. Jest to kolejna już próba sprzedaży tej nieruchomości, pierwsza próba sprzedaży z 11 lipca 2018 roku zakończyła się niepowodzeniem.

W dokumencie przetargu zawarta jest informacja, według której zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania na sprzedawanej działce:

(...) obowiązuje realizacja parkingu do wysokości dwóch kondygnacji, z realizacją dwóch poziomów podziemnych. W obiekcie parkingu dopuszcza się myjnię, sklep, stację szybkiej obsługi samochodów.

Oznaczenie działki na sprzedaż: obręb 501 działka numer 22/2.

Szczegółowe informacje w dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym pod adresem: http://bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/nieruchomosci_miejski/ogloszenia_o_przetargach_na_zbycie_nieruchomosci/GOPR__II_przetarg.aspx#0

Dodaj komentarz